Nultý termodynamický zákon

Nultý termodynamický zákon je termodynamický zákon, který říká, že když jsou dvě tělesa v rovnovážném stavu a zůstanou v něm poté, kdy si mohou začít vyměňovat teplo, pak jsou vzájemně také v rovnovážném stavu. Neboli pokud se teplota tělesa A rovná teplotě tělesa B a teplota tělesa B se rovná teplotě tělesa C, pak se teplota tělesa A rovná teplotě tělesa C. To má zásadní vliv na měření teploty – znamená to totiž, že můžeme porovnávat teploty dvou různých látek pomocí látky třetí. Třetí látkou je často rtuť či líh teploměru.

Stav vzájemné termodynamické rovnováhy je vlastností tranzitivní. Pokud je těleso A v rovnovážném stavu s tělesem B a těleso B je v rovnovážném stavu s tělesem C, pak těleso A je v rovnovážném stavu s tělesem C .

Jiné znění: Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.