Fyzika a dogmata

  Nulový bod může odkazovat na dva rysy fyziky, která se někdy překrývají:

  • Nulový bod, fyzicky řečeno, je referenční absolutního chladu (-273.15 ° C nebo 0K). Při této teplotě, materiálové vlastnosti mohou vykazovat velmi specifické vlastnosti, jako je supravodivost.
  • Energie z vesmíru - také volal: vysávají energii, éter, tachyon pole, zářivá energie

   

  Snažte se vidět věci trochu jasnější, pokud jde o energii prostoru nebo ZPE.

  Kvantová mechanika učí, že struktura prostoru se skládá z neuspořádaných elektrických kolísání, nazývá energie nulového bodu. Tato energie je přítomna dokonce i při teplotě absolutní nuly, což je energie, která zůstane, když jiné zdroje energie vyschly.

  Prostor je proto jistě vyplněna energetické pole, jehož koncentrace je extrémně élevée.D 're vědci Japonci, Američané a Evropané cítí napětí více než 800 milionů voltů na cm3 nebo 10 92J / m³.Takže to obrovské množství energie ukryté v srdci prostor, éter nebo tachyonového oboru?

   

  ether: 

  Michelson-Morley experimentÉter je neviditelná tekutina a bez tíže Předpokládá se vyplní dutiny těla a meziprostorů v těle. Fyzikové již dlouho známo, že éter byl světlo rozmnožovací médium.

  Michelson-Morley: V roce 1881 a 1887, Michelson a Morley sestrojil interferometr se skládá ze dvou na sebe kolmých ramen otočných na rtuti lázni.Modifikace interferenčních proužků mezi paprsků procházejících oběma rukama, což se projevilo pomocí zrcadel, by měl být rozdíl rychlostí, zda je pokrok byl paralelně nebo kolmo k pohybu na zemi.

  Ale nemohli zjistit přítomnost jakéhokoli etheru větru.

  Jedním z možných vysvětlení je, že éter je poháněn se Zemí, a že měřicí přístroje jsou zkresleny ve směru pohybu Země, když se ukazuje, že rychlost světla je zřejmě stejné v obou směrech ...

  Fitzgerald a Lorentz jim émirent radikálnější hypotézu: ramena interferometru by smlouvy během pohybu kompenzovat éteru vítr. Později, Poincaré uvedl, že hypothèse.Une vysvětlení tohoto experimentálního důkazu, který se stal dogma bylo popření existence éteru.

  Jestliže v roce 1905, Albert Einstein věřil, že existence éteru není relevantní vysvětlit teorii relativity, bude rozmyslí a budou znát jeho celou kariéru.

   

  Tachyonové pole:

  Tachyon: Řecké tachus znamenat rychlý

  To je G. Feinberg, fyzik 60s, že dlužíme tento termín Tachyon opravdu použil teorii relativity prokázat přítomnost částic pohybujících se rychleji než rychlost světla a prezentovat na druhé straně stěny tohoto stejnou rychlostí.

  Tyto částice mají energii a skutečný pohyb. Skutečnost, že nebyla dosud prokázána dnes vychází ze skutečnosti, že nevíme, jak a kam jít dívat se na ně.

  Tachyony proto být velmi malé objekty, které se pohybují rychleji než světlo, ale ne nutně. Je to docela zřejmé, že většina z Tachyonù jsou uloženy v atomové struktuře hmoty.

  energiePodle Koppitz, rychlost geometrického středu každého Tachyonů je totožná s rychlostí světla, c. Rychlost světla by byla určena rychlostí příslušného tachyonového pole. Experimenty také vysvětlit ztrátu stálosti rychlosti světla. V případě, že rychlost světla je geometrický průměr součtu rychlostí tachyonových, to znamená, že se také mění v závislosti na vlastnostech změn v této oblasti.

  W. Smith, kanadský fyzik zmizel, napsal, že se předpokládalo, že rychlost světla bylo poměrně konstantní v našem vesmíru. Je definován jako úroveň, na níž je prostor se pohybuje v čase.Záleží na časové charakteristiky pole tachyonové. Je to pouze tehdy, pokud zůstanou konstantní rychlost světla zůstává konstantní. Měřeno na povrchu země, tato rychlost není zdaleka jednotné.

  Existuje pravděpodobně několik z Tachyonù pohybuje rychlostí vyšší než světlo. Většina z nich zůstává relativně stacionární, bradyons zvané. Vzhledem k jejich oscilační chování (například blikající uvedené Seike) mají obrovské množství energie. Veškerá hmota se koupe v extrémně husté energetickým polem, které nemůžeme vnímat.

   

magnet z neodymu

   

  Obtížné rozhodnout v tomto bodě, protože můžeme uchopit s našimi současnými nástroji nebo éteru nebo tachyonů ... Jejich pohyby jsou příliš drobné a příliš rychle být viděn běžným detekčním zařízením. Podílejí se na teoretické pravděpodobnosti, který vysvětluje tuto energii z nulového bodu.

  Druhý zákon termodynamiky (entropie zákonem) naznačuje, že tyto výkyvy jsou vyváženyRázostrojpřirozeně a vše je odsouzena k sledovat proces dezorganizace stále důležitější dosáhnout celkovou provozní dobu zastavení. Tradiční věda tedy znamená, že bez energie nemůže být použit pro praktické účely, protože porucha nemůže být transformovány do organizovaného systému.

  Ilya Prigogine, ruský vědec, obdržel Nobelovu cenu v roce 1977 pro ukazuje, jak to narušení systém mohl vyvinout do objednané systému (tento zákon se nazývá negativní entropie). To prostě ukazuje, že zákon entropie není jediný zákon, který převažuje ve vesmíru.

  Z tohoto jednoduchého práva, je-li nulového bodu energie, začaly být používány, vytvořilo by to mašinerie surunité (schopnost vytvářet více energie, než kolik je z původně součástí dodávky).

  Vzhledem k tomu, že by mělo stačit, aby vytvořila mechanismus, který čerpá tato energie nulového bodu (tak, že energie bude kromě těch, které původně předpokládané ke stroji, a tato energie může být později přeměněn na elektrickou energii nebo užitečné mechanické) a to nenarušuje zákon zachování energie (který stanoví, že stroj nemůže poskytnout více energie, než je původně přináší mu).

   

Otázka, vždy ...

   

  Sázíme, že vesmír jsme r eserved jistě několik překvapení kterém má tajemství ...

   

Načítání voda