Zákon zachovaní energie

Princip zachování energie

 

   

  zde zmíníme, co se zdá být hlavní překážkou rozvoje motorů bez energie: úspory energie zákony.

  Tyto zákony tvoří finální korpus principu zachování energie a konečný argument kritiků volné energie. Synteticky lze shrnout známým axiomu: je vytvořen nic, nic není ztraceno, vše se transformuje. (Lavoisier)

  Orffyreus

   

  Orffyreus: Banned!

   

 

   

  Trocha historie:

  "Fyzika devatenáctého století došlo k rozvoji poznání zákonů zachování a postupné objevení jejich fundamentální do matematiky a teoretické fyziky. To také začínají uvědomovat úzkou souvislost mezi zákonů zachování a principů symetrie.

  Princip zachování energie, nebo prvního zákona termodynamiky, je ekvivalentní k tvrzení o nemožnosti neustálém pohybu prvního druhu (jako je motor, který by půjčit nic mimo) ,

  Druhý princip nebo princip Carnot (v němž se uvádí zvýšení entropie v termodynamických systémech), je ekvivalentní k tvrzení o nemožnosti perpetuum mobile druhého druhu, takový jako u stroj periodické transformační tepla do pracovního procesu. Taková transformace je vždy doprovázena transportu z horkého zdroje do studeného zdroje, je proto nezbytné dva zdroje tepla. Sadi Carnot ukázal na vratných strojů v jeho Úvahy o pohonu of Fire (1822). Tento výsledek byl později zobecnit a formálně Rudolf Clausius a William Thomson (lord Kelvin).

  Zákon zachování energie, jak se vyskytuje v termodynamice je makroskopický zákon, na rozdíl od těch zachování hybnosti a momentu hybnosti. Platí pro mikroskopické systémy, ačkoli qu'admise obecně se diskutovalo o Brownův pohyb (Gouy) nebo organických složek živých tkání (Helhmoltz) a radioaktivních jevy, které se objevily na konci století. " (Michel Paty)

   

magnet z neodymu

   

  Tento princip je tak silné, fyzicky že kdykoli se mu nezdála být kontrolovány, což vedlo k důležitým objevům : radioaktivita byla interpretována jako časový retranslaci něčeho, které bylo získáno z vnějšku a konečné vysvětlení pochází z hmoty-energie rovnocennosti.

Řídit hřebík

   

  Tři hlavní principy termodynamiky: (Wikipedia článek)

  1. První zákon termodynamiky říká, že v každé transformace je úspora energií. V případě uzavřených termodynamických systémů, to zní následovně: "Při každé transformace uzavřeném systému, změna v jeho energie se rovná množství energie vyměňovaných s vnějším prostředím, jako teplo a ve formě práce. "
  2. Druhý termodynamický zákon stanovuje nevratnost fyzikálních jevů, a to zejména při výměně tepla. To je princip evoluce byla poprvé vysloven Sadi Carnot v roce 1824. Druhý princip zaveden státní funkci S entropie, obvykle ztotožňován s pojmem poruchou, která může růst pouze během skutečná transformace.
  3. Třetí zákon termodynamiky říká, že: "Na okraji teplotě absolutní nuly nemůže být dosaženo, vyvažování entropii systému se blíží konstantní nezávisle na ostatních intenzivních konstantními parametry se bere nula, pokud je to možné. "To dává smysl pro danou hodnotu entropie. Tento princip je neredukovatelně souvisí s kvantovou nerozlišitelnosti identických částic.

   

magnet z neodymu

   

  Takže volná energie, nedosažitelný chiméra?

  Pro výzkumné pracovníky, kteří denně manipulují s permanentními magnety (statického magnetického pole) je zřejmé, že tyto skutečnosti, které atomové restrukturalizace která jim byla způsobena při jejich magnetizace, mají energii dané konstantní výkon, ale jejichž množství je prakticky nevyčerpatelné v čase.

  Proč? Otázkou je vynikající (děkuji za optání jako politik), ale pro tuto chvíli, ačkoli mnoho teorie jsou v oběhu, by bylo troufalé říci, že člověk může dospět k definitivní odpověď.Nejpravděpodobnější je, že přístup k energie nulového bodu .

  Předpokládá se s touto globální teorií, že magnetismus, statické nebo dynamické, může za určitých podmínek vytvořit tranzitní bod pro energii, kvantové cílové úrovni hardwaru naše společné životní prostředí.

  Na následujících stránkách nás zvou k více komplexní pochopení této energie.

   

magnet z neodymu

   

  Ale pro pořádek, žádný zákon je nedotknutelná, tady alespoň proti-příklad:

  Stálého pohybu vynalezený Reidara Finsrud: koule Perpetual Motion Reidar Finsrud - společněz oceli o průměru 6,8 cm a 10Perpetual Motion Reidar Finsrud - Retailválců kg na horizontální kruhové dráze 64 cm v průměru. Tři dlouhá kyvadla 1,15 m nichž každá je opatřena nastavitelnou hmotnost při kontrole tip tři magnety podkovy, před nímž ocelová koule projde. V oběžné dráhy je integrován třemi listy o 5 cm, na kterém míč tlačí směrem, což vede k tomu, kyvné kyvadla. Ocelová koule se nezastavil ani po několik měsíců ...

  Tento stroj je opravdu mechanický perpetuum mobile. Stále naznačovat přítomnost tří magnetů podkovy. Opět se zdá magnetismus jediné řešení schopna poskytnout další energii potřebnou pro systém, aby se surunitaire. V opačném případě by se rychle, protože tření pohybu ocelové kuličky.

  Tento stálý pohyb je viditelný v Finsrud galerii, 272 Osloveien 1440 Drobak - Norsko