Jednotky

  Rychlost elektromagnetické vlny: Voem.gif    V : rychlost; μ : propustnosti; e  : permitivita

 • Přibližování často používá: 300000 km / s
 • Rychlost světla ve vakuu: 299,792.458 km / s (c)
 • Rychlost světla ve vodě: 224,844.343 km / s (3/4 c)
 • eV: elektronvolt je energie získává elektron procházející rozdílem potenciálů 1 voltu ve vakuu - 1 eV = 1.6021. 10 -19J
 •  

  elektrotechnické jednotky:

 • V : Volt je potenciální rozdíl mezi dvěma body vodičem nesoucí konstantní proud 1 ampér, když výkon rozptýlený mezi těmito body je 1 Watt.
 • V / m : Volt na metr je podíl působení síly elektrického pole k elektrické zatížení podle tohoto zatížení. V / m se rovná Newton Coulomb.
 • : Ampér je intenzita konstantní proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými, nekonečně dlouhými vodiči, zanedbatelného kruhového průřezu, a umístěny 1 metr od sebe v prázdná , produkoval mezi těmito dvěma vodiči, za metr délky, silou 2. 10-7Newtona.
 • C : Coulomb je množství elektrické energie provádí za 1 sekundu proudu 1 ampéru.
 •  : Ohm je elektrický odpor mezi dvěma body vodičem, když potenciální rozdíl 1 volt, aplikuje mezi těmito dvěma body, vytváří v tomto vodiči proud 1 ampéru.
 • F : farad je schopnost kondenzátoru mezi deskami, z nichž se objevuje potenciální rozdíl ve výši 1 volt, když je obviněn z množství elektřiny ze dne 1. Coulomb.
 • H : Henry je indukčnost uzavřeném okruhu, ve kterém je elektromotorická síla 1 volt vyrobené, když je elektrický proud v obvodu se pohybuje rovnoměrně na 1A za sekundu.
 • W : Weber je magnetický tok přes obvod jednu otáčku, vytváří elektromotorickou sílu 1 V případě, že se upraví na nulu v 1 druhém rovnoměrnou rychlostí.
 • T : Tesla je jednotná magnetická indukce, obvykle rozděleny po ploše 1 metr čtvereční, vyrobené prostřednictvím tohoto povrchu celkový magnetický tok 1 Weber. (Rovnající se 10 4Gauss)
 • G : Gauss je rovna 10 -4Tesla
 • A / m : ampér na metr je magnetické pole vytvořené ve středu kruhového obvodu 1 metr v průměru, kterou tvoří zanedbatelnou část ovladače, průchodem přes obvod, konstantním proudem 1 ampéru. Jeden ampér-turn na centimetr (TR / cm) = 100 A / m
 •  

   

Ekvivalence fyzikální měřicí jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCE

 

kilogram

dyn

J / cm

N = Newton kg m / s

 

1

981000

0,0981

9,81

 

1.02E-006

1

1e-007

1e-005

 

10.2

10000000

1

100

 

0102

100000

0,01

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ

 

 

Nm = Ws = Joule

kWh

* Ch h

kg / m

kcal

1

2.78e-007

3.78e-007

0102

0.000239

3600000

1

1,36

3.67e-007

860

2650000

0736

1

2.7e-007

632

9,81

2.72e-006

3.7e-006

1

0.002345

4186

0,00116

0,00158

426,9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER

 

 

Watt = J / s

kW

ch

kgm / s

kcal / h

1

0001

0,00136

0102

0,86

1000

1

1,36

102

860

736

0736

1

75

635

9,81

0,00981

0,0133

1

8,45

1,16

0,00116

0,00157

0118

1