Quantový generátor

logo QEG

  Předmluva:
  V originálních dokumentů tohoto systému byly vydány a nabídl "open-source" národy na světě podle Fix The World (FTW) dne 21. března 2014. vřelé díky opravit světě, Witts Ministries HopeGirl a přestože Samozřejmě, že Nikola Tesla.

  přetvořeny jsme a dokončil francouzský překlad a přepracován plány do DWG konverze metrických jednotkách. Všechna měření byla převedena a nejsou zaoblené tak, aby nedošlo ke změně původní generátor dat. S výjimkou mezery rotoru a statoru jiskrou, která musí být v souladu s doporučenými bližších původní hodnoty, budou všechny rozměry být zaokrouhlena na nejbližší milimetr. 
  Zde najdete všechny odkazy na stahování položky z této složky konec článku.

   

stator QEG

   

   

POPIS QEG SYSTEM

  Systém elektrický generátor QUANTUM je adaptací jedné z mnoha modelů generátory, generátory a alternátory navržených a patentovaných Nikola Tesla. Počet tohoto patentu 511 916, jednoduše nazvaný "elektrický generátor" a ze dne 2.1.1894 (viz dolní část tohoto dokumentu). Naše úprava zahrnuje konverzi lineárního systému v rotační systém.

  QEG Prototyp je navržen tak, aby kontinuální výrobu elektrické energie v rozsahu od 10 do 15 kW (kW), a mohou být přizpůsobeny, aby buď 120 V nebo 230-240 voltů jednofázové. Dále máme v plánu vytvořit modely poskytovat trojfázový proud.

  Životnost zařízení je omezen pouze tím, že některých odtavné složky, jako jsou například ložiska, pásy a kondenzátory. Základní stroj by měl běžet ven (s minimálními nároky na údržbu) tak dlouho, jako kvalitní elektromechanické zařízení, jako je pračka nebo lednička. Z důvodů spolehlivosti, používáme robustní mechanické komponenty.

  QEG není složité zařízení, jak je navržena, stejně jako ostatní "objevy" Tesly, pracovat v harmonii s přírodními zákony, na rozdíl od motorů a generátorů, které plýtvají energií, použitý dominantní průmysl dnes.

  Dobrým způsobem, jak pochopit princip QEG je považovat ji za velmi silné autorésonant oscilátoru (rezerva napájecí obvod), který generuje vysoké napětí střídavý proud (15 - 25 kV). Tyto oscilace v vysokého napětí jsou pak převedeny na využitelnou střídavý proud 85 A cca. V současné terminologii alternativních zdrojů energie, to může být nazýváno "rezonance stroj".

  Obvod pro vysoký výkon tohoto zařízení je založen na konfiguraci elektrického oscilátoru, známým způsobem, ale nevyužité. Nicméně, strana "quantum" své konstrukci závisí na tom, jak je výkon generátoru nastavena na maximální výkon. Konvenční alternátory (AC generátory) spotřebuje více energie, než které poskytují v. Například výrobce alternátor PTO (PTO) používá 18.000 wattů (24 koňských sil) produkovat 13.000 wattů výstupního výkonu. V QEG, příkon se používá pouze k udržení rezonance v jádře, který používá malý zlomek výstupního výkonu (méně než 1000 W pro výrobu 10 000 wattů), a jednou na se QEG poskytuje sílu 1 koňských sil do motoru. Toto je známé jako nadpočetné energie. Jakmile rezonanční frekvence dosaženo, je stroj soběstačný.

  V QEG, budicí cívky slouží k poskytování, prostřednictvím kvantového pole (nulový bod), na vedení okruhu k jádru generátoru. To má za následek ovlivnění jádro, a pak ke zvýšení výstupního výkonu.

  James M. Robitaille

   

stator QEG

   

POZNÁMKA

  Pozornost a pochopení projektových týmů QEG

  Fix the World (FTW) není odpovědný za činy druhých. Můžeme jen říct o našich zkušenostech. Zjistili jsme, že je to nezbytné pro ty, kteří chtějí stavět QEG Činí tak svědomitě a dobro všech.

  Obyvatelé planety Země vstupujeme do nové paradigma a nový způsob podnikání. Ve cti Nikola Tesla je QEG je svobodný dar světu, a zapojení FTW je přísně altruistický.

  QEG je elektromechanické zařízení a zabezpečení pro jednotlivce a koncový uživatel by měl být vždy velkým problémem. Je tedy nezbytné, aby lidé budování tohoto zařízení se zkušenostmi v této oblasti.Je také nutné mít dobrou úroveň znalostí v kvantové fyziky.

  Pokud máte znalosti v tradičním dimenzím, ale ještě praktikuje několik let, je třeba nejprve prostudovat provoz základních kvantových energetických zařízení (např rezonance a nastavení).

  Elektrická / mechanická zařízení jsou ze své podstaty nebezpečné. Zásah elektrickým proudem může způsobit vážné zranění av některých případech i smrt. To je stejné pro mechanické zařízení. 

  Zvláštní pozornost byla věnována vypracování výrobní pokyny QEG tak, aby byly úplné a správné.Nicméně, diagramy specifických elektrických a mechanických kódů v každé zemi, kde QEG mohou být instalovány a používány v žádném případě nelze znám. Není vyloučeno, že veškerá rizika či možné výsledky každého postupu nebo metody jsou brány v úvahu.

  Právě z těchto důvodů, že QEG být přímo instalovány nebo jsou pod dohledem zkušeného elektromechanického inženýra, aby bylo zajištěno, že instalace je provedena bezpečně a v souladu s místní elektrické instalace. Nicméně, QEG je nainstalován ve stejným způsobem jako jakékoli komerční generátor a neporušuje žádnou elektrickou kód. Každý, kdo používá podle pokynů k instalaci na QEG (včetně, ale bez omezení na jakýkoli postup nebo způsob instalace), musí nejprve zajistit, aby ani jejich bezpečnost, ani bezpečnost koncového uživatele jsou umístěny v Nebezpečnost při instalaci a provozu QEG.

  Je nezbytně nutné pochopit, že budete potřebovat Odborné a znalecké TIP postavit QEG.

  Pokyny k instalaci jsou určeny k ukazují, jak jsme vyvinuli výrobní proces zařízení, a negativní výsledek, který by byl výhradní odpovědností osoby nebo společnosti, která vykonává stavbu; FTW neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o úspěšné instalaci QEG.

  Tento přehled slouží k upozornit na odpovědnost za budování kvantový počítač, a jsme si dobře vědomi toho, že tam bylo donucovací orgány vážně podílející se na jejich odstranění. Volná energie kvanta není učil na univerzitě a většina návrhářů se doposud nepodařilo v jeho rozdělení hmotnosti.Tak to je vaší odpovědností, aby se ujistil, že jste vybudovat QEG s pozitivními úmysly pro lidstvo, a že budete mít legálně či jinak FTW, HopeGirl a / nebo projektant a jeho rodina, je porušením zdravý rozum a nebude tolerováno za žádných okolností. Víme, že žádný způsob, jak fungovat jinak než "na mou čest."

  Při čtení tohoto dokumentu, souhlasím s následujícím:

  1) Nebudu se snažit vybudovat QEG bez pomoci profesionálního elektromechanické. 
  2) Nebudu instalovat nebo pověřit QEG bez pomoci profesionální elektromechanické. 
  3) Ve výše uvedených podmínek mohu použít instalační pokyny pro QEG pro osobní potřebu, a chápu, že je třeba dlouhodobě příznivý vývoj závazek zlepšit lidský úděl. V zájmu národů na Zemi, budu se snažit zneužít nebo monopolizovat podle pokynů k instalaci na QEG v nějaké funkci, a já nemám snažit dělat obscénního zisk na úkor jiná lidská bytost.

  Důležité - Ujistěte se, že lidé, kteří budou používat toto zařízení důkladně přečíst a pochopit tyto pokyny a případné další pokyny otevření před konstrukce, instalace a uvedení do provozu. Dále žádáme, abyste si toto oznámení, pokud jste připraveni sestavit jádro.

   

stator QEG

   

Dopis Editor
25/03/2014

  Vážený výrobce,

  Není snadné postavit QEG, a chceme vás povzbudit tím, že vám krátké pojednání o významu "vědomí" v tomto úsilí. Stále více a více lidí jsou obeznámeni s Nikola Tesla, jeho touze, že my všichni mohou mít přístup k volné energii, a jeho neúspěšném pokusu dát světu vědět, že technologie.Mnoho z nich následovaly stejné touhy a stejně jako on, byli také předešel sil mimo jejich kontrolu.Pohyb energie "free" je předmětem strašlivých událostech, od krádeže patentů ze strany vlád, zničil pověst, dokonce i vražda velkého počtu brilantní vědců a vynálezců.

  Musíme se všichni vědomě a důsledně, vzroste jsme nad těmito tyranských trestných činů a vytváří zdravé prostředí pro nás a naše sousedy, a znovuobjevit přírodní zákony, aby mohli žít a prosperovat.Musíme přestat reagovat s neznalostí, když to nás vede k přesvědčení, že nemůžeme vytvořit volnou energii. Nyní jsme vzhůru do té míry, že víme, že jsou lže.

  Co jsou zač? Elitní začít - sledovat peníze (dívat na film THRIVE ): JP Morgan nemohla dát metr na energetický plán pro svět, a zničil nějakou šanci k němu dojde, přes několik brutálních útoků na pověst a život Tesla - vypnutí jeho objevů ve svůj vlastní prospěch - a zlomyslně zničí muže (Youtube:Autobiografie Tesly ). Zatímco nástroje řekli lidem, že jediný způsob, jak získat elektřinu je, že nabízejí, a že jsme na nich závislí, je pravda, že jsme byli zbaveni této alternativy ( kvantová) zdrojem energie pro téměř 130 let. Oprátka JP Morgan zásobování energií není uvolněná během celé této doby, a ve skutečnosti, budete platit více za elektřinu než kdy jindy, což se zdá být normální.

  Tak jak můžeme budovat naši budoucnost nyní, a osvobodit sebe i budoucí generace před tyranií energie? Postavit QEG je cesta. Je to cesta, která vyžaduje, abyste hluboce přemýšlet o procesu, který bude na oplátku rozvinout svůj smysl pro vás přijímat informace z kvantového pole vědomí, nebo Bůh chcete-li tento odkaz. Věříme, že jsme měli inspiraci a Boží pomoc, který začal s hořící touhou "dostat ven z brány", a také udělat něco smysluplného pro lidstvo. Nyní je úžasné, protože při psaní tohoto textu, celý svět je ve zmatku, jako nikdy předtím, a lidé budou muset být nejen soběstačné, ale také žít podle toho, co je dobré pro všechny (Ubuntu), a vzájemně si pomáhat, aby jejich evoluce jako druhu a planetě.

  Je to s velkou láskou, která QEG je nabízena na světě, a pokud jste se zavazují vybudovat jednu, je naděje, že to bude jako cesta: poslání bezplatné energie pro každého! V dalším kroku jsme se požádat o vaše zkušenosti, před a během výstavby, poslouchat rozhovor zde:

  http://www.youtube.com/watch?v=3FqzTW7qh2U&feature=youtu.be s HopeGirl Ralph a Marsha Ring, Fernando Vossa a 3D Global Network.

  Jsem, pro dobro Gaia a její obyvatele, hluboce vděčný za tuto technologii a možnost sdílet!

  Valerie Robitaille

   

stator QEG

   

Důležité doplňující informace

  Jsme ani spisovatelé ani profesionální fotografové, a ne vždy byli schopni doložit nebo fotografovat každé fázi vývoje. Proto jsme stále trvají jednou na vysoké úrovni znalostí vybudovat QEG. Objevíte poměrně rychle vysokou úroveň znalostí mechanických procesů / elektrické nezbytné. Správná konstrukce QEG vyžaduje trpělivost a reflexi. Udělali jsme několik chyb ve vývoji a teprve uvedeny kroky, které to podařilo. Pravděpodobně bude dělat chyby sami, a ty budou vaše největší příležitosti k učení na tomto druhu energie.

  Před zahájením stavět, přemýšlet o částech, které chcete zadávat řemeslníky ve vašem okolí! Ve Spojených státech, doporučujeme POLARIS pro konstrukci statoru a rotoru oceli a TORELCO pro toroidního vinutí. Jako FTW pokračuje nasadit distribučního plánu, a počet připojení po celém světě zvyšuje, věříme, že outsourcing porostou, což umožní kusy přístupnější QEG - že mnozí budou k tomu, že je!

  Když webové stránky byly přístupné, jsme poskytli odkazy na lidi, kteří čtou online. Pravděpodobně budete používat své vlastní zdroje materiálů, ale pokud budete stavět QEG, je nutné změnit ani pokyny, ani části. (Víme, že s lepší pochopení procesu, najdete mnoho aplikací pro tuto technologii.).Snímky mohou pomoci vizualizovat proces jsou zobrazeny. Prosím, mějte na paměti, že nejsme autory odborných příručkách. Co nabízíme je zde zdarma, a náš dar lidstvu, ale je to velká zodpovědnost.Naučit se co nejvíce, jak můžete pomocí soudnost a moudrost, volně sdílet, a budete mít čest poznat tajemství vytvářet energii z kvantového energetického pole.

  Rádi bychom věnovat náš úspěch našeho prvního učitele, Sir Timothy Thrapp, stejně Witts ministerstev, bez jejichž pomoc nic z toho by bylo možné dnes. Jsme si vědomi a ctít práci, kterou Witts více než 200 let k rozvoji této technologie, a doufáme, že si bude myslet, že darovat odboru za jejich vynikající práci.

  Děkujeme také náš největší učitel a humanitární kolega Nikola Tesla. Jsme velmi poctěni zavést do světa moderních kvantových energetických plánů na generátoru na základě objevů Tesla, a to zejména v této době, kdy jsou lidé manipulováni a řízen zkorumpovaným systémem výroby energie. Nikola Tesla chtěl každý na této planetě má přístup k energii. Jsme i nadále, aby se jeho vize žije.

   

stator QEG

Schema QEG

(schématické plány a stahovatelný plném rozlišení na konci článku)

   

stator QEG

Seznamu složek

označení Typ, model nebo referenční množství
     
kondenzátory    
keramické kotouče kondenzátor 15pF - 3150volts 2
Film kondenzátor 2,5uF - 2000V 12
   

 

Gramofony a úpony    
Vrstvená skelné vlákno vyztužené epoxidové (2 vnějších palubách) G10 / FR4 (1) 915 mm od 13mm tloušťky plechu
Vrstvená skleněnými vlákny vyztužený epoxid (kryty) G10 / FR4 (2) 3,2 mm x 150 mm Průměr
     
budící cívky    
transparentní obsazení akrylová trubka Vnější průměr 121 mm vnitřní průměr 114 mm délka 305 mm 1
smaltovaný měděný drát Ø 2,6 mm pro vinutí (viz jádro generátoru)    
     
Řemeny a kladky    
V řemen Goodyear 4L430 GDYR 4L430 1
1 kladka drážka, 76,2 mm x 22,23 mm díra, A (Engine) AK30 x 7/8 (22,23 mm) 1
1 kladka drážka x 63,5 mm (22,23 mm) otvor, typ A AK25X7 / 8 (22,23 mm) 1
     
hnací motor DC variabilní rychlost motoru, 2500 T / min, 180V kotvy hřídele 22,23 mm, s podstavcem  
     
srdce Generátor    
Distanční vložky 38 mm x 38 mm x 115 mm 6061-T6 16
Mica páska 25,4 mm x 46 m MICA77956X1X50 1
Lepidlo hřídel / rotor Loctite 648 1
7387 Aktivátor (pro lepidlo)   50g
Mica deska NEMA 6 915 mm x 915 mm x 0,76 mm 1
Ložiska Ø 22,23 mm triple upevnění SATRD205-14G 2
smaltovaný měděný drát pro vinutí Ø 2,6mm kulaté HPT   přibližně 190 metrů
smaltovaný měděný drát pro vinutí Ø 0,82mm Round High Voltage HTAIHSD 6 "SPL / 060-Heavy MW35, 73, 36 o 1600
teflonové trubice TFT20019 NA005 (Alpha Wire) 8 ks (305mm každý)
CSF pochva s PVC drátu Hapt Ø 2,6 mm (u pouzdra) PF1308 8 ks (305mm každý)
25,4 mm bílá páska skleněných vláken vysoká teplota (vnější plášť) RG48 (Intertape) 2 role
25,4 mm černá vyztužená páska, vysoká pevnost 60020719 (Von Roll) 3 rohlíky
roh Nomex izolace Torelco 16
kloubový hřídel, Ø22,23mm dlouhé x 280 mm se standardním 4,8 mm x 2,4 mm drážkování C1045 TGP Trukey Ø 280 mm x 22,23 mm
Šrouby Ø 6,35 mm - dlouhé. 203 mm - 28 syn 1050095555 (Instock Spojovací) 8
     
elektrické přívody    
Rozmanité kruhové výstupky a svorkami s rychlospojkou    
     
další části    
Regulák, 120 / 240V vstup, výstup 0-280V, 9,5 ampéry Typ 1520 (STACO) 1
Pouzdro konzola s panelem 1456FG4BKBU (Hammond Mfg.) 1
Plexiskla list pro montáž 2.5uF kondenzátory 6,35 mm tlustý od 305mm náměstí 1
elektrické box 102 mm x 102 mm 1
Konektor 50 ampéry   1
Potrubí 50 ampéry   1
Zapnutí / vypnutí Dvojitý invertor, 240V - 15A centrální nula 1
most usměrňovač 600 voltů - 25 ampéry, svorkami s rychlospojkou 1
ořechy Ø 6,35 mm - 28 8. třída 8
podložky Podložky Ø 6,35 mm 16
     
Rám a základna    
úhel hliník 38 mm x 38 mm x 1,22m x 3,2 mm
tlustý
1

   

stator QEG

   

Dodavatelé a díly - SERVICE LIST

  POLARIS LASER LAMINACE  - Heart of generátoru; rotor

  TORELCO - Tore servis a plnou výší základního platu připraveno k odeslání

  Fastenal - kompozitní lepidlo (Loctite 648: lepení rotor na hřídel) s aktivátor

  EIS - Desky Mica - navíjecí drát Ø 0,82mm

  S & W - navíjecí drát Ø 2,6 mm

  PRŮMYSLOVÉ snímačů a ovládačů (eBay) - Motor Controller KBIC-240D 
  regulátor s plynulou regulací otáček motoru; odolnost.

  Mouser - Kondenzátory, pouzdra, regulák, usměrňovače, On / Off vypínač

  JDS ( ebay ) - klínové řemeny, kladky

  EMCO PLASTICS - Externí Gramofony

  ASHEVILLE-Schoonmaker Mica - Mica desky

  SLEVA STEEL - hliníkové čtverce (sloupky)

  BEST BRIGHTON - Šrouby Ø 6,35 mm - dlouhé. 203mm

  McMaster-Carr - transparentní akrylová trubka pro budící cívku

  LAKE CITY ELECTRIC ( eBay ) - Variabilní otáčky motoru DC (1 HP)

  Nesoucí BIG STORE - Ložiska s úchyty Ø 22.23mm

   

ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI

  • Pás pro vysoké teploty ze skelných vláken (vnější plášť)
  • 102 mm x 102 mm elektrické box
  • Konektor 50 ampéry
  • Potrubí 50 ampéry
  • Černý laminát pouzdro (nátěry PVC)
  • Black elektrická páska Mylar
  • Dřeva nebo trubkový svařený ocelový rám pro základnu
  • 12 Film kondenzátory včetně Thomson / AVX průměrný výkon
  • úhel hliník
  • Zapnutí / vypnutí

    

stator QEG

   

Hlavními součástmi generátoru

  • stator
  • rotor
  • ložisko
  • pásy
  • kondenzátory
  • Externí budící cívky
  • Povrchová úprava panelů / paluby
  • magnet wire
  • hnací motor
  • ovládací skříňka
  • A rámec obaly
  • Variac
  • měnič
  • kladky

   

stator QEG

   

Statoru a rotoru

  Stator , nebo generátor jádro 140 je vyroben z ocelových plechů v elektrickém M19C5 z 0,635mm husté, tvořící celková tloušťka sestavy 88,9 mm, s 4-pólové uspořádání. ROTOR s tím spojené se skládá ze 2 póly. Stator a rotor jsou každý svařované TIG 4 body.

Statoru a rotoru QEG

   

stator QEG

   

TREE

strom QEG

  * Jsme nepoužívají flétny, ale kompozit Loctite 648 pro zajištění rotoru na hřídel. 
     Tato technika pracuje velmi dobře s přesné obrábění dvou částí.

    

stator QEG

   

Externí gramofony

  Epoxidové laminát vyztužený skleněnými vlákny (FR-4 / G10), se používá k výrobě vnějších dokončovacích desek. Tyto desky by měly být zhotoveny z izolačního materiálu, ale musí být také odolný, protože podporují všechny komponenty generátoru, ložiska, hřídele, rotoru a statoru. FR4 se používá k výrobě desek plošných spojů a je velmi odolný, strojově zpracovatelné, a velmi stabilní deformace.

  Rozměry: Externí hráče: 12,7 mm tlustý. G10 / FR-4 419,1mm 381 mm X 381 mm s poloměrem a středový otvor 62,23mm.

Externí dokončovací plechy

   

stator QEG

   

ložisko

  Přistání by měl být úzký vnitřní kroužek s nastavenými šrouby pro připevnění ke stromu. Kryt je litiny s tukem pro mazání ložiska. Použili jsme sestavu s přírubovými šrouby 3, ale 2 nebo 4 otvory mohou být také použity. Ložiska jsou uložena na vnitřní straně koncové desky, boční rotoru.

   

kondenzátory

  Kondenzátory jsou nezbytnou součástí systému. Počáteční konfigurace našeho prototypu používá 12 jednotek 2.5uF (MFD) každý. Každá jednotka je určena pro 2000V. Tyto kondenzátory jsou zapojeny do série tak, aby byly schopné podporovat až 25.000 V, v primárním okruhu. Hodnota a množství těchto kondenzátorů bude upravena tak, aby nastavení frekvence generátoru.

   

Variac

  Variac se používá ke kontrole rychlosti hnacího motoru, který může také kontrolovat výkon systému.Používá se při stavbě a vývoji, a před nástupem samozásobení, kde to může pak být nahrazena menší a lehký, elektronické karty, která podporuje hnací motor.

   

Elektronický štítek řízení hnacího motoru

  Elektronická deska, která řídí hnací motor je typu DC SCR průmyslový výrobek, vyráběný firmou KB Electronics. Ovládací panel lze namontovat do konzoly pole zařazena do seznamu dílů, a je vybavena potenciometrem pro nastavení otáček motoru.

   

Poskytování dokončovací plechy

  Použili jsme holé jádro jako šablonu pro vyvrtání montážních otvorů na vnější palubách. Po rozřezání a dokončovací desek, v místě na rovnou pracovní plochu a může podporovat 50kg. Umístění vystavené jádro desky, zarovnání středového otvoru jádra se středovým otvorem zmíněného rozhodnutí. Ujistěte se, že díly jsou v souladu s okrajem poloměru v horní části desky. Použili jsme velmi dlouhou trochu vrtat 8 montážních otvorů. Opakujte pro druhou palubu. dlouhé volné noze mohou být také použity jako razník k označení umístění otvorů a potom vrtání s vrtačkou. Používáte-li jádro jako šablonu, mít jistotu, aby o řazení značky na kroužku a deskou, takže všechny části konečnou montáž jsou vyrovnány, a že šrouby procházejí přímo. Ujistěte se, že lokalizovat každou stranu - vnitřní i vnější - z každé desky.

    

stator QEG

   

SESTAVA STATOR

  Nyní je čas, aby řádně nasákly článek začínající na vědomí.

  Důrazně doporučujeme objednat vase díly pro generátor (statoru a rotoru) na zkušeného obrábění společnosti. Když vaše stator / rotor jsou svařeny a vrtané, jste připraveni šroub 8 distanční a balení jádra se 2 druhy fólií: Wrap 2 pásky slídy vrstev ocelového jádra (kolo část), dále z vrstvy černá stuha 25,4 mm vysoká pevnost posílena. Tyto tři vrstvy přinese tloušťku 0,432mm nezbytnou izolací (věnovat velkou pozornost rohů vystupujících částí, aby bylo jisté, že existují v izolaci žádné mezery, aby se zabránilo drát přijít do styku s ocelí. Pokud se tak stane, zadání cívky zkrat.

   

Řezné desky Mica

Řezné desky Mica

   

Montážní desky Mica

  Po rozřezání 16 slídy desky ve tvaru C, nainstalujte je na horní a dolní části každé vystupující kusu (přední a zadní). Použili jsme malé množství kontaktním lepidlem, aby je držel na místě během následujícího montáži, ale mohou být také přilepeny na místě pásky vyztužené černé Mylar. Budou stanovena po jádra a obvazem před navíjením.

    

stator QEG

   

kabeláž

  Budete muset použít poskytovatele služby do toroidního vinutí. Mohl souhlasit k léčbě celé jádro, pokud uvedete použitých materiálů (slída pásky a štítky, úhly izolace, hliníkové distanční vložky, šrouby, vnější paluby, atd.) Je nutné a nezbytné pro dosažení správného cívku.

  Opláštění je vyrobeno z teflonu na první plnou otáčku každé cívky drátu 0,813mm a opláštění sklolaminátu / PVC na drát Ø 2,588mm. Dvě cívky 3100 otáček každého z 0,813mm drátu jsou navinuté na protilehlých stranách (vlevo a vpravo) a dvě cívky 350 otočí každý Ø 2,588mm drát jsou navinuta na ostatních stranách (horní a dolní). Ponechte asi 3 stop drátu drátu na začátku a na konci každého vinutí. Použijte dost pochvy, aby zajistily, že řidiči jsou zcela izolovány syna, kde stojí na zadním panelu. Ujistěte se, že připojit se na konci každé cívky syna, a tak nemají křížku při manipulaci.

   

stator QEG

   

   

Připojení externích rekordérů

  Zábal pevně jednu vrstvu bílého skleněného vlákna 25,4 mm pásmu kolem každé cívky a ujistěte se, že všechny kabely jsou dobře pokryta a dobře připojit ke skupině 4 proti vystupujících částí.

   

Kroky montáž generátoru

  Sestava rotoru / hřídel / plášť

  strom diagramy také ukazují volitelnou operaci výztuž (drážka), může být provedena montáž rotor na hřídeli, pokud je to žádoucí. Použili jsme průmyslový lepidlo (s aktivátor) Loctite 648, která je účinná s dobře padnoucích dílů. Vyvrtat středový otvor 22,225mm a dva 6,35 mm montážní otvory v kapotáži kotoučů (upevňovací otvory se musí krýt s otvory v rotoru). Přetáhnout kotouč na hřídeli na každé straně rotoru. Šroub fairings k rotoru pomocí dvou šroubů 101.6mm nebo podél 107,95mm - 28 šrouby a maticemi. Tyto šrouby by neměla být delší, než je nezbytné, aby se zabránilo riziku narušení rovnováhy rotor. Aerodynamické kryty slouží pouze ke snížení úrovně hluku rotoru během provozu.

   

  ložisko

  Sestavte ložiska uvnitř vnější přední a zadní desky. Střed každého přistání na 62.23mm otvorem ve středu desky. Vrtat příliš velké otvory pro šrouby. To umožňuje nastavení polohy hřídele při konečné montáži. Na střed rotoru v otvoru generátoru, je možné pohybovat mírně ložisek. Mezera mezi rotorem a statorem je velmi nízká (00.254 mm) a rotor musí být umístěna tak, že není třít na statoru otvoru. Ručně utáhnout, když je nastavení správné.

  Rozhodli jsme se přinést syna cívek přímo pomocí vyvrtaných otvorů ve vnějším zadním panelu.Můžete to udělat jinak. Zde jsou kroky naší metody:

  1) Vložte 8 šroubů v zadní vnější desku, pak umístěte desku na rovnou pracovní plochu pomocí šroubů směřuje vzhůru. Pracovní plocha by měla mít otvor ve středu otvoru vnější desky, s cílem poskytnout vyrovnání, když je rotor umístěn. Mezera asi 38,1 mm pod deskou.

  2) Nápověda umístit zcela připraven jádro (asi 41 kg) dolů na šroubech. Posunutím celou cestu dolů, dokud není v kontaktu s vnější deskou.

  3) Vložte krátký konec rotoru / hřídele / kapotáž přes stator vrtáním a zadní ložiska. Nechal jádro pomalu klouzat dolů a umístěte přední kryt s ložiskem na šrouby a na druhém konci hřídele. V případě potřeby použijte gumovou paličku správně celkovou pozici. Jakmile deskou v kontaktu s statoru, nainstalujte podložky a matice a pevně utáhnout.

  4) Get pomáhají umístit všechny kolmo na vyvýšené části základny. Použili jsme 5-pneumatiky zázemí prostřednictvím vnějších palubách stranou pro montáž sestavy na dřevěném rámu. Že je možné provést jinak.

  5) Sestavte hnací motor na jeho základně. pevné jsme s koncem šroubu hřídele motoru o úhel hliníku se nachází na přední části rámu, aby se upravila utažení pásu. Vytvořili jsme kov posuvné podporu pro zadní části motoru - jeden může také nalézt na trhu - je to upravuje napětí řemenu.

  6) Je-li motor namontován na základně, instalaci 76,2mm řemenice na hřídel motoru pomocí stavěcích šroubů.

  7) V této fázi, musí být poloha rotoru upraven tak, že se může volně otáčet uvnitř jádra, bez tření. To je místo, kde může být nutné upravit pozice ložisek, dokud se rotor volně otáčí. Mezera mezi rotorem a statorem musí být 0,254 mm, což činí tento trochu složitější krok. Nicméně, jakmile rotor správně nasazena, že se nesmí pohnout. Nyní připevnit 63,5mm řemenice na hřídeli generátoru. To může také otočit jej ručně nastavit polohu rotoru.

  8) Umístěte pás na obou kladek a polohu kladek blíže k motoru a generátoru. Sladit pás, dvě kladky musí být ve stejné vzdálenosti od okrajů motoru a generátoru.

  9) Variac nyní může být namontována na rámu. Použili jsme dva šrouby 6,35 mm x 25,4 mm s maticemi pro zajištění Variac na úhlu hliníku. Po připojení všech komponent na rámu, elektroinstalace a testy se provádí s Variac. Jakmile je nastavení a testu se Variac může být nahrazeno řízení motoru elektronické karty (u menší velikost a hmotnost). Konzole box je uvedeno v seznamu dílů můžete využít k ovládacím panelu elektronické desce, který řídí otáčky motoru a také pro montáž spínač zapnuto / vypnuto (DPDT).

  10) Jakmile jsou všechny komponenty namontované na rámu, můžete začít připojení. Je důležité následovat vzor. namontovat jsme elektrický box 101.6mm x 101.6mm na nastavení silného 50Amp sběrače, která sbírá energii dodávanou generátorem.

  Poznámky k zapojení : Výstup generátoru je možno zapojit do série (220, 230-240V) nebo paralelní (110, 115, 120 V). V sériovém zapojení je znázorněno na obrázku, zapalovací dráty každé cívky jsou spojeny dohromady. Toto spojení je ten, který poskytuje nejvyšší výstupní napětí ve vinutí. Pokud používáte paralelní připojení pro nižší napětí / vyšší proud, nezapomeňte připojit čtyři syna opačné polarity (start s počátkem cívky připojené ke konci druhé cívky).

  Variac jsme použili lze zapojit na vstup 120 nebo 240 voltů a výstupy 0-280 voltů, a to až na 9,5 ampérů. Jedná se o univerzální Variac, který může být použit buď se systémem 120 nebo 240 voltů.Výstup z Variac je spojen s mostem 600V usměrňovač, 25A, pro napájení motoru a stejnosměrného motoru a variabilní rychlostí.

    

stator QEG

   

PŘÍPRAVA začal testovat

  Z konfigurace zapojení je znázorněno na obrázku, odpojit jeden konec primární cívky řady kondenzátorů řetězci (rozpojení kondenzátory). Tím se na okamžik se zabránilo rezonanci.

  Zapojte vstupní napájení k regulák. Začali jsme s kabelovým systémem v sériích 240 voltů, ale můžeme dosáhnout i kabelového 120 voltů paralelně.

  Otestovat mechanickou montáž otáčením motoru / rotoru / pás a pozoruje rotaci. Měnit napětí nulové regulák na ¾ svého maxima. Optimální rozsah otáček pracuje pod 2500 otáček za minutu, takže se neotáčí rychle. Pro optimální provoz, je nutné zajistit, aby se žádné tření (rotor ke statoru), nebo jiné mechanické problémy, které musí být pevné.

  Je-li mechanický chod systému je optimální, připojte série kondenzátorové. Počáteční konfigurace 12 (dvanáct) 2,5 UF kondenzátory 2000 voltů, nám dává 0,208 UF, který může podporovat až 24.000 voltů. Tato počáteční hodnota by měla být schopná produkovat rezonanci.

  Když stroj dosáhne rychlosti rezonanční, zvukové změny a rychlost rotoru zastaví se na rezonanční frekvenci. V této fázi, jakékoli další zvýšení nastavení rychlosti motoru není mírně změnit jeho skutečnou rychlost, ale přídavný mechanický výkon (koně), způsobí, že jádro více rezonance, což zvyšuje výkon., The napětí a proud (výkon) může být zvýšen nebo snížen pomocí jediného příkazu.

  Jak již bylo uvedeno výše, je budicí cívka se používá k cestu vedení přes kvantového pole (nulový bod) v jádru generátoru. To způsobí, že jádro polarizace a zvýšení výkonu. Těsně po montáži QEG, jiskřiště budící cívky je nutno seřídit (napětí) na hodnotu mezi 0,127 mm a 0.254mm. Spustit generátor a nechte jiskry nastat po dobu 2-3 sekund. Opakujte 4x nebo 5x této operace. Během prvních týdnů provozu, to udělat při každém spuštění generátoru.

    

stator QEG

   

FOTKY

   

QEG - Foto 1

 

QEG - Foto 2

 

QEG - Foto 3

 

QEG - Foto 4

 

QEG - Foto 5

 

QEG - Fotografie 6

 

QEG - Fotografie 6

 

QEG - Fotografie 8

   

stator QEG

   

Často kladené otázky

   

  • Odkud energii vyrobenou pomocí tohoto zařízení? A: Od kvantové energetické pole.
  • Jaký je celkový výkon, že QEG stalo? A: 10 kW (podle velikosti systému, můžeme vyrobit 40 kW)
  • Pokud se "free" zařízení práce s energií, proč elektrárenské společnosti je nevyužijete? A: To se zdá samozřejmé, ale v případě, že potřebujete vysvětlení, můžete navštívit tuto stránku: http: // hopegirl2012 .wordpress.com /
  • Jak může QEG spustit bez pohonných hmot? A: Stačí spustit stroj, dokud nedosáhne úrovně rezonance. V tomto okamžiku je systém soběstačný. To lze spustit pomocí elektrického energetického průmyslu, nebo klikový mechanismus nebo motor napájen z baterie. Vzplanutí motoru / baterií může také vést své vlastní baterie plně nabitá, pomocí některé z proudu dodávaného generátorem.
  • Jak dlouho lze provozovat QEG? A: Na dobu neurčitou (nebo dokud se opotřebují součástky)
  • Jaký je přínos QEG ve srovnání se zařízením určeným Nikola Tesla? A: Tento systém využívá rotační pohyb, na patent lineární pohyb. Někteří elektronika se používá ke zlepšení stability a kontrolovat kvalitu napájení a signálu.
  • Má QEG zpomaluje s rostoucím zatížením? A: Ne - to není ten typ energie.
  • Má QEG emituje záření? A: Ne - to není ten typ energie.

    

  • Jaká forma energie využívá QEG? A: elektromagnetická a atmosférické zatížení.

    

stator QEG

   

Patent Nikola Tesla ORIGINÁL

Mapa QEG Nikolou Teslou

Cena a doba potřebná k získání jádrové QEG

http://www.magnethttp://http://www.magnetosynergie.com/Archives/DocumentsForum/QEG/Analysis.of.the.WITTS.Generator.1.0.7.D.pdfosynergie.com/Archives/DocumentsForum/QEG/Analysis.of.the.WITTS.Generator.1.0.7.D.pdf